Hadžialić, Sabahudin


 

 

(Sjedim u kutu…)

 

Sjedim u kutu
sopstvenih nadanja
vjerujući da svijet može biti drugačiji nego
što jeste...

Sjedeći razmišljam
da li
griješim
što uopće mislim
da moguće je:
drugačije...

jer, čemu nadanje
kada u ostvarenju sopstvenih
stremljenja ne mogu više
uraditi do...
... sjediti u kutu sopstvenih nadanja
vjerujući da svijet može biti drugačiji nego
što jeste... 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net