Hadžialić, Sabahudin


 

 

Bosnia, 2001

 

Dubina
mraka
suludo
obećava
svjetlost.

Užarenu
Do
bola.

Ovdje se
gubi na
ovaj ili
onaj način.

Nikada dobije.
Usud je to. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net