Hadžialić, Sabahudin


 

 

Biografija

 

Sabahudin Hadžialić je rođen 23.09.1960. godine u Mostaru. Od 1964. godine živi u Sarajevu gdje završava osnovnu školu, V sarajevsku gimnaziju i Fakultet političkih nauka, odsjek za žurnalistiku.

Već kao student ulazi u sfere književnosti, da bi 1987. godine kao jedini nagrađeni Bošnjak dobio treću nagradu na Jugoslovenskom festivalu mladih pisaca u Svetozarevu. Pored poezije se aktivno bavio i teatrologijom, svojevremeno učestvujući u stvaranju i prezentaciji Teatarske radionice "Terra" u Sarajevu, koja je djelovala pri Domu mladih u Kulturno sportskom centru "Skenderija" u Sarajevu.

U njegovom opusu značajno mjesto zauzima i dramsko snoviđenje "Vrijeme je za..." a u okviru sopstvenog viđenja novinarstva prošao je kroz sve sfere profesije (radio, štampa, televizija) svojevremeno pokrenuvši i prvi privatni petnaestodnevnik u BiH (1990) - "POTEZ" - koji je pokrivao prostore Gornjevrbaske regije.

U maju 1994. godine svijetlo dana je ugledala i njegova skripta "Uvod u novinarstvo" koja je objavljena u okviru edicije "Buđenje" - KDB "Preporod" - Bugojno.

Poezija mu je prevođena na francuski i španski. Pjesme i radovi su mu objavljivani u renomiranim književno-kulturnim časopisima "Most" (BiH), "BH Journalist" (BiH), "Travnički Ljiljani" (BiH), "Ariadna" (Španija) i dr. "Maison de la Poesie Rhone-Alpes" (Francuska) je juna 1999. godine objavila knjigu "Parole Mira" u kojoj je objavljena i pjesma "Galeb Johanthan Livingston" .

Od 1986.g. živi i radi u Bugojnu.
Bibliografija


1. Vrijeme je za... Dramsko snoviđenje. 1988.
2. Uvod u novinarstvo. Edicija "Buđenje". KDB Preporod. Bugojno, 1994.
3. Amanet . Zbirka pjesama. BZK "Preporod". Bugojno, 1996.
4. Testament ( Amanet ). Zbirka pjesama. Promethee (Francuska). Grenoble, 1998.
5. Šapat u tami. Zbirka pjesama. Osobno izdanje. Bugojno, 2000. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net