Hadžialić, Sabahudin


 

 

Vrijeme velikih valova

 

J auci N aših A lijenacija

 

Bijesno
gledam
u
prašinu
nastalu
raspadom
mojih
snova.
Kovitlac
fantomskih
iluzija
stvorit
će
ih
ponovo.
A
do
tada
naučit
ću
i
ja
pravila
igre. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net