Hadžialić, Sabahudin


 

 

Sudbina II

 

Voda je simbol svemoći.
Vatra je simbol premoći
Čovjek
je
simbol
nemoći. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net