Hadžialić, Sabahudin


 

 

Sudbina I

 

Postoje
dva
svijeta.
Jedan
moj
i
onaj
pravi. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net