Hadžialić, Sabahudin


 

 

Soc-realistička

 

Četrdeset godina poništenog življenja

 

Čuh muziku.
Neodređeni tonovi
na jantaru sudbine dokazivaše
prevagu sadašnjeg
nad budućim trenutkom
uvijek aktuelnog očaja.
Promakoše sjenke -
ljudi u plavim, crnim,
crvenim kombinezonima...
... Pomislih glasno:
"Drugovi, zajedno možemo
pobijediti vlastitu,
sujetom zatrovanu
podsvijest...
samo zajedno...
Osjetih ruke na sebi...
Odvukoše me u
mrak...
"Prijatelju, šta je sa tobom, taj
bal je sutra. Danas je samo
pokret i takt važan."
Izađoh van
svjestan da to ne bješe
miting proletera
već
jada
i
čemera. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net