Hadžialić, Sabahudin


 

 

Ruke

 

U jednoj ruci mlijeko
u tetrapaku,
komad hljeba u drugoj.
Možda bi valjalo zamijeniti
ruke...
Može neko pomisliti
da nisam
ideološki čist...
... Jer, zaboga, da li
je lijeva u
stvari
desna, ako je desna u
lijevoj potražila
druga za
spas. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net