Hadžialić, Sabahudin


 

 

Revolucionarnost

 

Biti mlad
jesam
i šta imam od toga.
Johny je čitao Praxis, ružio često
i polemizirao vješto
a ja
bježim od toga iako znam da ne
mogu nikamo.
Spiritus movens mog bivstvovanja
je
misliti drugačije
.....
Jači su...
... Shvatio sam to, ali kasno je.
Rijeka me nosi...
... Da li ću stići do mora ili će me
neka betonska prepreka
zaustaviti.
Ti, čitaoče, obrati pažnju.
Možda u sijalici koja noć u
dan pretvara
ima malo
i
moje duše.
Neka svijetli.
Neće
do
zore. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net