Hadžialić, Sabahudin


 

 

Nikolaju Buharinu

 

Misao ponesena
stvarnošću
razbijena o
prvu hrid,
uslovljena nakanama
nagoviještenog cilja,
postaje sinonim uspješnog
prevrata
duha u materiju...

...........................

Imam samo jedno pitanje
reče paž:
"Koliko još nadahnuća,
svanuća misli
baciti niz rijeku
da bi
ostvarenje sna počelo?" 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net