Hadžialić, Sabahudin


 

 

Mediokritetska himna

 

Njihovo je da
govore
nama,
podanicima njihovih želja.
Ne vjeruju nam.
I nikada nisu.
I nikada neće.
Naše je da se divimo njima, nama
ndostupnima,
nadajući se
... da će Zima
ove godine biti jaka.
Možda se neko na ledu
oklizne i padne,
ostavljajući
mjesto
za nas...
Osrednja
ništavila
što žude za vlašću. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net