Hadžialić, Sabahudin


 

 

Glistin san

 

Mali sam.
... Isuviše...
da bih shvatio
Igru velikih.
Visoko iznad moje glave
lete Orlovi,
smiju im se Zečevi,
a ja gledam u nebo
dok padaju, neki,
nastradali
od braće svoje.
Mali sam.
... Isuviše...
Da bih shvatio
Igru velikih 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net