Hadžialić, Sabahudin


 

 

Galeb Jonathan Livingston

 

malim bogovima

 

Krila moje mladosti
su na opravci
u njihovim radionicama.
Vratiće mi ih prepravljene
i skrojene drugačije.
Više to neće biti
krila.
Ostaće samo
odbljesak
nečega što se let
zvaše.
Poliće me katranom i pokazivati
svijetu.
Predskazujem budućnost
svoju
a i njihovu.

..............

Perje ne dam,
to mi ne možete
uzeti. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net