Hadžialić, Sabahudin


 

 

Cogito ergo sum

 

Izetu Sarajliću

 

Ostaje li
odsjaj
valjanog htijenja
u nečemu
što ima
smjelosti da misli? 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net