Hadžialić, Sabahudin


 

 

Buduće zore

 

Georgu Orwellu

 

Vlakna
tanane
sreće
snagom
Arijadnine niti
bore se
protiv zlomisli. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net