Hadžialić, Sabahudin


 

 

Bajka o riječima

 

"..Na svijetu nema ništa jače...
i nemoćnije od riječi....."

Turgenjev

 

"Uništite riječi! Ne dvoumite se!
Uradite to kako
znate i umijete!"
Reče kralj pastvi svojoj.
Na to će jedan
razuman iz mase:
"Kako gospodaru? One se kažu ili ne kažu.
A kada se kažu, zamete ih vjetar."
To bješe prije mnogo stoljeća
u jednoj maloj kraljevini.
Ni kraljeva ni pastvi
više nema
(ili ih nema onakvih kakvim ih zamišljamo)
A riječi i
dalje
žive.
I još uvijek
postoje
ljudi koji bi
da unište i
riječi...
... i vjetar.(Voždu sa Dedinja) 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net