Hadžialić, Sabahudin


 

 

68 - 86 - 68 - 86

 

Istina nije na ulici
nađena.
Na njoj je
stvorena.
Ostao je samo
odjek njen
u mislima
zagovarača.
Trude se da i
to
zaborave. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net