Hadžialić, Sabahudin


 

 

(Bježati možeš…)

 

Bježati možeš
samo
do slijedećeg
suočenja
sa
samim sobom.
Već tamo
te čeka
nastavak
očaja. 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net