Lista Autorovih djela


Guranija, Mehmed Mejlija

ICON   Biografija
ICON   Izbor iz poezije
ICON   Gazeli
ICON   (Dođi, priđi meni bijednome...)
ICON   (Otvori vrata vjernosti, anđeoska ljepotice...)
ICON   (Srce se beskrajno kaje zbog nevjernosti prema nama…)
ICON   (O srce, draga mi se pridružila…)
ICON   (O srce, odvojen ostah od one tek stasale…)
ICON   (Povjetarče istočni, nosi pozdrav mojoj krasotici…)
ICON   (Kapricioznoj ljepotici što me vječno drži na mukama…)
ICON   (Obasjala si svijet, jesi li od onih mjesecolikih…)
ICON   (Srce te mora voljeti…)
ICON   (Šta da radim toj svađijivici…)
ICON   (O srce, lice drage je kao sunce što izlazi…)
ICON   (Ko čezne za tvojim stasom…)
ICON   (Hoće li ona vila danas šetati…)
ICON   (Ako kažem, tvoje su oči narcisa dostojne…)
ICON   (Pred kapijom srca, nevjerna draga me ostavi…)
ICON   (Pokaži svijetu svoju ljepotu…)
ICON   (Pred noge drage stigosmo…)
ICON   (Odvojen od drage, sâm, umoran i ranjiv…)
ICON   (Načini agdu od usana…)
ICON   (Dok prijatelj postoji za ženskim srcima ne trčimo…)
ICON   (O srce, na njeno čarobno oko…)
ICON   (Zahide, derviška odjeća nije i biljeg časti…)
ICON   (U vrtu tvoje ljepote kao u raju…)
ICON   (Hoće li ljepotica, mjesecolika…)
ICON   (Dosta je, ljepoto moja…)
ICON   (Mačevima svog pogleda tijelo si mi rasporila…)
ICON   (Napisah ti ovo pismo bola i rastanka…)
ICON   (Krvav pogled pade na mene…)
ICON   (Ne veži srce za svašta…)
ICON   (Vladarice, što plijeniš gracioznim pokretom…)
ICON   (Moja je ljubav na strani tvoje tankoćutnosti…)
ICON   (Pao sam, srce mi bezvoljno bez nje…)
ICON   (Pretvoriće se uskoro ova namiguša u oštru sablju…)
ICON   (Pomozi mi Bože i pokaži dragu…)
ICON   (Od progona silnih iz ljubavi s tobom…)
ICON   (Tvoja je ljepota svjetlo…)
ICON   (Naglo i potpuno ružičnjaci umiru…)
ICON   Semaije
ICON   (Kad ugledah prekrasnu ljepoticu...)
ICON   (Mnogo krvi isplaka moje oko...)
ICON   (Bože, ukazi milost...)
ICON   (Ponovo sam sreo vilinsku ljepotu...)
ICON   (Reci, jutarnji vjetre, vjesniče...)
ICON   (Idi, istočni vjetre...)
ICON   (Sve tegobe ove što ih nosim sobom...)
ICON   (Tvoje strijele bodu me...)
ICON   (Vladarice, misli da je mjesec sjajni...)
ICON   Kalenderi
ICON   (O ptico srca, u onaj mjesec sjajni je nemoguće gledati ...)
ICON   (Između duše i ovog tijela...)
ICON   (O srce, opet mi je tijelo u komadima...)
ICON   (Ljepotice...)
ICON   (O ptico srca, u ovaj mjesec ne možeš gledati...)
ICON   Rubaije
ICON   (O srce, da oči ne plaču...)
ICON   (Smiluj se anđeolika...)
ICON   (Srce je na mukama...)
ICON   (I opet ovo tužno srce postade kockarom...)
ICON   Kaside-tarihi o značajnim ličnostima
ICON   Kasida o dolasku Hekim-oglu Ali-paše u Sarajevo
ICON   Kasida o postavljenju Arif-efendije na položaj sarajevskog mulle
ICON   Kasida o dolasku Mehmed-paše Kukavice na položaj valije Bosne
ICON   Kasida o dolasku Osman-paše na položaj valije Bosne
ICON   Kasida o dolasku Ahmeda na položaj sarajevskog kadije
ICON   Kasida bosanskom valiji silahdar Abdullah-paši
ICON   Kaside-tarihi o građevinama
ICON   Tarih povodom gradnje čardaka Muzaferije Derviš-age
ICON   Tarih za nanovo podignutu džamiju sa kamenom munarom u mahali Duradžik Hadži-Ahmeda u Sarajevu
ICON   Tarih za česmu koju je podigao Omer Žetica naspram Careve džamije
ICON   Tarih povodom obnove Stolačke tvrđave
ICON   Tarih povodom obnove džamije u mahali Tokmo-zade u Sarajevu
ICON   Tarih džamije u mahali Kečedži Sinan u Sarajevu
ICON   Tarih mesdžida izgrađenog od ćerpića s drvenim minaretom
ICON   Tarih za novu džamiju u blizini Lale-i česme
ICON   Tarih za nanovo podignutu džamiju u Havadže Kemaluddin mahali
ICON   Tarih o gradnji Mehkeme u Sarajevu
ICON   Tarih za medresu koju je podigao Simzade (Srebrić) Abdulkerim-efendi
ICON   Tarih uklesan na česmi koju je podigao sarajevski kadija Ahmed-efendija Jahjapašić
ICON   Tarihi
ICON   Tarih o smrti hadži-Ibrahim-efendije
ICON   Natpis na nišanu Muhamed-bega Dženetića
ICON   Tarih o smrti šejha Selanikli Mustafa-efendije
ICON   Tarih o smrti Šerif Ahmed-efendije
ICON   Tarih o smrti Ahmed-age Dženetića
ICON   Tarih o smrti Husein-age
ICON   Tarih o smrti Mula Sulejmana
ICON   Tarih o smrti Salih-bega Dženetića
ICON   Tarih o smrti Atije Morić
ICON   Tarih o preseljenju Munla Zulfikara
ICON   Tarih o smrti Muhamed-efendije
ICON   Tarih o smrti muftije Ihtijara Hadži-Mustafe-efendije
ICON   Tarih o smrti Jahja-efendije Hadžimusića
ICON   Tarih o smrti Misri Hasan-efendije
ICON   Tarih o smrti mostarskog kadije Jusuf-efendije
ICON   Tarih o smrti Redžep-age
ICON   Tarih o smrti Ahmeda Muzaferije
ICON   Tarih o smrti Abdulaha Kantamirije
ICON   Tarih o smrti Kantamirijinog unuka Mula Mustafe
ICON   Tarih o smrti Ali-efendije Ćurćića
ICON   Tarih o smrti Sulejman-efendije Karevije
ICON   Tarih o smrti Ismail-bega Dženetića
ICON   Ostale pjesme
ICON   Pjesma Sarajevu
ICON   Arzuhal valiji Mehmed-paši
ICON   (Nur je Tvoje biće...)
ICON   (Ne uznosi se bogatstvom...)
ICON   (Ako i udahnem miris proljeća…)
ICON   (Zadovoljan budi sudbinskom odredbom…)
ICON   (Lišen tvoje ljubavi, tvojih očiju…)
ICON   (U ružičnjaku tvoje ljepote…)
ICON   (Bodež kojim ranjavaš…)

Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net