Džanić-Lulić, Sanela


 

 

Vidjela sam jednom

 

(Amelu)

 

Gledala sam...
kad si plakao, kad si padao,
kad si prvi put ljubav poljubio,
kad si sve izgubio, kad si gorčinu popio
Vidjela sam kad si se krio od svijeta i od sebe

Gledala sam...
tvoje snove kako se rađaju, a onda tope
Vidjela sam, kako srce tvoje biva i vene,
kako sanja, a onda miluje nesanicu.
Vidjela sam koliko me očajno voliš, a mrziš sve moje
Vidjela sam kako se budiš i u snu ponekad ječiš

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net