Džanić-Lulić, Sanela


 

 

Sunce moje

 

Tražili su od mene… da ćutim,
da grijehe ukopavam u riječi tužne,
da ne poželim lutati i bježati

Tražili su od mene… da spavam,
da mi oči ne sjaju ko zvijezde,
da ne poželim gledati sa visoka

Tražili su od mene… da klonem,
da ruke oko sebe ko mumija skupim,
da ne poželim oblake milovati

Tražili su od mene …da zaboravim,
da ne sanjam svijetove vila i sjenki,
da ne poželim u taj svijet potonuti

Al kad sunce moje pomiluje mi kosu,
Ja zazrijem očima u nur milosni
I živim

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net