Džanić-Lulić, Sanela


 

 

Plavi nemiri

 

Utapala sam se u poglede tvoje dugo i nespretno
Činilo mi se da sam već prošla tim putem milion puta
A opet sam nesigurno i lagano klonula u zagrljaj ti
Našla sam zvijezdu u oku tvom
i zaslijepila me blještavilom plavim
Pa otada nikad ne pronađoh put k miru

Stiskala sam ti ruke kao u ludilu,
Bojala se da ćeš i ti odletjeti, nemiru moj,
Sjetila sam se leptira žutih,
Kako su odlepršali iz snova mojih
Pa sam sama ostala, baš sama.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net