Džanić-Lulić, Sanela


 

 

Nesanica i pero

 

U polusnu sabirem riječi
po plaži punoj snova
da ti napišem nesanicu
na ovaj list papira

Izgubila sam poeziju
i rime negdje na putu
od sna do jave

Izgubila sam i smisao
i pojam i zrak

Svaka riječ mi se
otima iz ruke,
traži malo mjesta u ovoj poeziji ili prozi
ili možda ni jednom ni drugom

Nesanica i pero
ne čine noćas dobar par

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net