Džafić, Rizo


 

 

Šta sve može Salem

 

Klikerom skinuti zvijezdu sjajnu,
trčati brzo poput jelena
povući Vilu za kosu plavu
to mogu samo ja.

Kad mi se hoće, budem odlikaš,
a onda dobiti jedan i dva,
na kraju godine najbolji biti
to mogu samo ja.

Proći kroz strašnu šumu do škole,
satkati pjesmu od ljubavi
i sna
kod mene nikad sredine nema
takav sam, eto, ja.

Samo ne mogu smiriti srce,
kad sretnem njena oka dva,
tada izgubim svaku sigurnost
to čak i ona zna.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net