Džafić, Rizo


 

 

Sokaci stari

 

Sokaci stari
Oronjeni stopama onih
Koji vas vole
znate li kako u tuđini
sjećanja na prošlost
bole?

Sokaci stari
jesu li nišani na koje se zaborav naslonio
još uvijek zagubljeni u travi
čuje li se u vašem naručju kao nekada
smijeh onih
koji se vole?

Sokaci stari
dolazim da nađem dane izgubljene
odmorim noge
umorne od putovanja
i vratim uspomene.

Sokaci stari
dolazim sa kosom protkanom
sijedim vlasima,
da vam ispričam priču,
glasom koji je jecaj slomio,
srcem koje je mržnja ranila
očima koje je patnja popila.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net