Džafić, Rizo


 

 

Moja zemlja

 

Moja je zemlja sabur-majka
što samo sinove
heroje rađa
na njenom licu stoljeća pišu
o onom što nam se
događa.

Moja je zemlja junak iz bajke
što nam kroz patnje
slobodu rađa
na prsima njenim historija piše
o onom što nam se
događa.

Moja je zemlja djevojka snena
u čijem se oku
ljubav rađa
a njena patnja svima govori
o onom što nam se
događa.

Moja je zemlja cvijet kameni
na kom se novo
sunce rađa,
na njoj i humke govore nijemo
o onom što nam se
događa.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net