Džafić, Rizo


 

 

Sinovi mraka

 

Mrak su voljeli više od sunca
mržnju od ljubavi
noć od dana,
pa im je u glavama
punim svetinja starih
buknula prošlost zapretana.

Bili su robovi plemena i loze
religije,
kumstva
i predaka,
pa su ponovo htjeli u prošlost
cijevima svojih pušaka.

Danas kad sunce ponovo blista
i život se vraća
u svoje tokove
hoće li pojkeći sinovi mraka
u svoju prošlost
u svoje okove.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net