Džafić, Rizo


 

 

M r ž n j a

 

juni 1992.

 

Bosanskom Kupom sada mržnja vlada
na drvenom mostu smjenjuju se straže
naše staze stare prekrila trava,
izgubljene duše
zovu se
i traže...

Sokak okovali bodljikavom žicom,
Mahalu zasijali kišom granata
Pazadžik su vatrom uzorali
Unu svezali
u uzlove
rata.

Kuće nam sada prazninom ječe
krovovi se njišu poput mrtvih ptica
rodni grad nam kroz oči prolazi
i pojačava
tugu
izbleglica.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net