Džafić, Rizo


 

 

E l e g i j a

 

Bila jedna lipa u Bosanskoj Krupi
Ispod Starog grada,
u njene sam krošnje utkivao priče
ljepše od mojih,
snova
i nada.

Pod tom lipom starom u Bosanskoj Krupi
davno prije rata,
tvoju sam dušu nježno milovao,
a to drvo staro -
slomila
granata.

April je sipao behar po nama
i Sokakom tkao ćilime od zlata,
kada su došli svojom mržnjom
i donijeli dane
sa okusom
rata.

Toga su aprila, u suton rani,
u bljesku mržnje i žamoru trava
ugasili pod našom lipom starom
tvoja dva duboka
mora
plava.

Danas sam opet pored lipe stare, moji davni snovi postali su java a njene mladike ptica svila gnijezdo i novi život oglašava.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net