Ćatić, Musa Ćazim


 

 

(U lovu)

 

Ko drevna bajka diše planina,
S daha joj prhte snovi -
U miru njenih tamnih dubina
Sad lov Dijana lovi

U pratnji nimfa nagih i lijepih,
Što put im strašću gori...
Zvjerad u džbunje skrivena strepi
I rog se nijemo ori.

I mi smo lovci. Ja s usne tvoje
Sokove lovim: smiješke i boje
U mreže mašte plahe -

A ti strelicom pogleda svoga
Čuvstva i čežnje srdašca moga
I ljubavne mi ahe...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net