Ćatić, Musa Ćazim


 

 

(Pod višnjom)

 

Bijeli behar s višnje se truni
Ko perje anđelskih krila
I perivoj se gizdavi puni
Dahom proljetnih vila:

Kroz ovo gusto nervozno granje
Zefiri neznani pire -
Ah, da l' to šapću daleke sanje,
Il' vile lepeze šire?...

I u sred toga svečanog trena
Dršću ti kose ko svijetla sjena:
Zavjesa ljubavnog boga,

Pa jagodice gladi mi nujne -
Gle, pjan sam, srčuć s usnice rujne
Sokove života tvoga!...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net