Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Sjećaš li se

 

Sjećaš li se kad si lani
Na zaselku svome bila,
Dala si mi jednog dana
Stručak nježnog karanfila.

Ja sam s njega mirisao
Kao s tvojih bijelih grudi
Bajan miris što no pjesme
U pjesničkom srcu budi.

Ali sada svehnuo je
Taj karanfil - cvjetak ubav;
Dal' je, draga, tako sada
Uvehnula tvoja ljubav?

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net