Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Nad pepelom

 

Nad pepelom pogaženim
Mojih mrtvih ideala
Raskriljenih b'jelih krila
Ko golub mi duša pala.

I pojući sjetnu pjesmu,
Tvoje drago ime zove -
I cjeliva trošni pep'o,
Da probudi davne snove.

Haj, al zalud žar cjelova,
Zalud pjesma duše moje:
Mrtvi pep'o ne osjeća,
Neumrla ljubav što je!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net