Ćatić, Musa Ćazim


 

 

VII

 

S proplanka ovog vidik na sve strane
Puca niz luge, pašnjake i polja -
Daleko tamo u ogradi kolja
Vide se selske kuće raštrkane.

Nad njima lebdi tanana munnara
I svojim alemom k nebu molbe šilja:
- Nek Vječno ove strane blagosilja,
Od rada težak gdje se ne umara!

Na riječi selske žene rublje peru
U šumu kosom drvari se veru
I svako radi, pjevajuć s' veselja -

Život u radu najveća im želja...
Ah, zašto i nas majčica ne rodi
U ovom selu, u ovoj slobodi!?...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net