Ćatić, Musa Ćazim


 

 

III

 

Listići šumni na granju se njišu
Ambra se širi s orošene trave,
Kaloper, đurđić i ljubice plave
Mladošću bujnom na sve strane odišu.

Mladošću tvojom. U zelenoj gori
Cvijetno gn'jezdo zagrljaj nam nudi,
Gdjeno kroz grmlje skače Satir ludi,
A pjev se Nimfe na daleko ori.

Pođimo, ja ću tam te nosit sada
Na svome krilu kao vihor jaki -
Ah, tamo, dušo, mitsko doba vlada!

Tu ćemo pir i svadbu slavit svoju
I ja ću cjelivat rubin-usnu tvoju,
Ko ružu lahor što cjeliva laki.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net