Ćatić, Musa Ćazim


 

 

I

 

Vihra i leda minulo je doba:
S boštvom života, boreć se, je pala
Kraljica smrti, što je zemlji slala
Sablasti, bijese i mrtvilo groba.

Sad svuda život elizejski buji:
Stabla šumore ko struna na liri
I zefir, cvijeću popjevajuć, piri
I cvrčak cvrči i roj pčela zuji.

Potoci glasom metalnim žubore:
Pjesnik - slavuju sa drobnoga kljuna
Pjesmice kaplju. Razl'ježu se gore.

Hej, c'jela Narav zapeta je struna,
Na kojoj Sunce veličajno sklada
Himnu ljubavi: veselja i nada!...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net