Ćatić, Musa Ćazim


 

 

U svijetloj noći

 

U svijetloj noći, kad koketno žmire
One male zv'jezde oko bone Lune;
U cvijetnoj noći, kad zefiri pire
I drhtavom usnom s lipe behar trune; -

U mekanoj noći, kad ljiljani mire
Kao tvoje dojke raskošne i pune,
Moje misli tebi svoja krila šire
I glavu ti vijencem vjenčanijem krune.

A ti, Niđar, spavaš razbludno ko vila,
Polunago tijelo tako ti je krasno
I po njemu kosa prosuta ko svila...

Moje misli cijelu cjeluju te strasno,
Pa gdje cjelov spuste, tu ruža procvjeta;
Niđar, ti si ljepša od džennetskog cvijeta.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net