Ćatić, Musa Ćazim


 

 

S harfe moje

 

U mirisnom parku sjeđah
na izdahu bijela dana,
kraj srca mi počivala
harfa moja uspavana.

Po cvijetnim alejama
šuljale se noćne sjene
ko u dušu pjesnikovu
davne, mrske uspomene.

Ah, ja sam se tebe sjećo,
Šemso moja, moj ljiljane!
Sjećo sam se mrtve sreće
I ljubavi pokopane.

I niz moje blijedo lice
potekli su suza vali
i na mojoj lakoj harfi
tanke strune pokapali.

Pa ko miris s tvoje kose,
kad ga vjetri poraznesu,
s harfe moje uzdah - pjesme
po cvijeću padale su.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net