Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Noć ljubavi

 

U ljubičastom, maglenom velu,
Grad s okolinom umire...
Val mjesečine na mom bl'jedom čelu
Sumornost dugu ispire.

U bogatoj mi raskošnoj mašti
Sklapaju oči pjesmice,
Ko rujni cvjeci u sjenatoj bašti
Kad sklope svoje čaškice.

Po hramovima boni sjaj kandilja
Molitvu n'jemu govori...
Noć je; ko miris opojnog smilja
Psalam joj sveti šumori.

Bijele se ceste pružaju daleko
Prazninu svijeta pokriva;
Pod pendžer jedan prokrada se neko
I zavjesa se otkriva...

S terasa kao disaj ženskih grudi
Ruža se miris talasa,
A s lukom jedno nago d'jete bludi
ulicom pustom bez glasa.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net