Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Noć čežnje

 

Duboka muzika o večeri i noći
U mrke tonove nad gradom se sliva
I s nje se miris kamelija toči,
Daleka čežnja u mom srcu sniva.

Više valova uspavane r'jeke
U plavu prazninu ginu sjene meke:
Tamnjanski dim sa žrtvenika Tuge...

I noć sanjiva, poput lijepe žene,
S ljubavnog bola što plače i vene
Promiče tiho kroz bašte i luge...

Ah noć je ovo moje čežnje duge!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net