Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Ljubavni akordi

 

Gospođici Muniri M.

 

Ko biser harfa mlađanog Eola
Duša je moja. Eros prstom dira
U žice njene i u glasu "mola"
Sevdaha himnu veličajnu svira -

I svakog dana, svake noći bira
Sve nove kajde u čast mog Idola...
S harfinih žica ko jato leptira
Akordi lete radosti i bola.

Taj svaki akord - jedna pjesma to je,
Što kao odjek uzvišene strasti
Čezne ljepote, mladosti i slasti -

Taj svaki akord - dah je čežnje moje:
On traži usne tople i rumene,
Ko cvijet na suncu da na njima svene.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net