Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Kur'an

 

Nebeska knjigo, štono plamen vjere
U mom se srcu s tvojih riječi budi;
Po tvome vrtu misao mi bludi
I cvijeće pjesme ponajljepše bere.

Zemlja i more i svemirske sfere
O vječnoj tajni šapću ti kroz grudi:
Sreće i spasa dan cvijetni rudi,
Kud svjetlo tvojih istina se stere.

Pred veličanstvom tvojim evo sada
Griješni pjesnik u zanosu pada
I usnom mašte ljubi usta sveta,

Sa kojih med je tvojih riječi tek'o.
O vječno slovo, Bog je tebe rek'o,
Da budeš luča vasionog svijeta.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net