Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Kad vjetrić piri

 

Gled'o sam kad vjetrić u obijesnoj šali
Uvojcima tvoje sumbul-kose njiše,
I s nje plavu ambru žudno, žedno siše
Ko bekrija vino, kad mahmurluk pali...

Gled'o sam kad vjetrić jelečić ti mali
Na grudima treska i strastveno diše,
Gladeći ti dojke lako... tiho... tiše,
Ko lijera na žali kad draškaju vali.

Ah! gled'o sam vjetrić vragoljasto kada
Svojom mekom usnom svilen zar upija
Međ' oblike lijepa tvoga tijela mlada:

I na toj sam sreći zavidan mu bio -
Đulizaro moja, sad baš evo i ja
U vjetrić bih laki pretvorit se htio!...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net