Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Zulejha

 

Zulejha ne može bit' bez ideala,
Zulejha ljepotu sa zanosom ljubi
I u ljubav joj svo se biće gubi,
Baš ko u ognju jedna iskra mala.

Svaka joj miso i želja i nada
Jusufa prati misirskijem putom -
Pa zar je grijeh, što je žena mlada
Za bijelim mu posegnula skutom?

Filistri o tom nek što hoće zbore -
Ja tek vrh Nila meku gledam pjenu
I slušam kako vali mu žubore:

Blago Zulejhi, kad u srcu ćuti
Ljubav k ljepoti!... Čistu dušu njenu
Nikada grijeh ne može da smuti!...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net