Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Sapho

 

S ružom na usni, sa suncem u kosi
Kroz gaj maslinov šetala je ona,
Što vječno miri po cvijeću i rosi...
I dvorila je lijepog Apolona:

Na struni lire drhtala joj pjesma,
Vječna i mlada ko i duša njena:
Stih svaki bio biserna joj česma
Magičkih boja, svjetala i sjena.

Platonsku dušu punile joj težnje...
Al jednog dana - ili jedne noći -
Pastira nekog smutiše je oči...

I od tad vazda kao kip od čežnje
S ružom na usni blijeda i bona
Međ' maslinama čekaše ga ona. -

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net