Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Merjem

 

U templu ona palila je svijeće,
Dvorila Jehovu pobožno i smjerno -
Duša joj bila ko ljiljansko cvijeće,
A srce čisto ko rosa i vjerno.

I Onaj, koji stvara sva čudesa
I u svem život svojim dahom budi,
Njoj svoju riječ je poslao s nebesa
I nadahnu joj netaknute grudi.

Iz njiha genij rodio se tada -
Al ljudi u taj podigli se mah:
- To prljav plod je grijeha i gada!...

Tek kad joj srce smrviše u prah,
Vrh njena čela drhtnu aureola:
Merjem je čista... Suza svetog bola!

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net