Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Lady Godiva

 

Na bijelom atu plemkinja je mlada
S prosutom kosom niz obla ramena
Jahala naga kroz ulice grada
Ko lijepa priča iz drevnih vremena.

Ljudi i žene u čudu gledahu
Tu nikad do sad neviđenu sliku;
Njen ženski stid je vuko se po prahu
Pod pločom bjelca kroz zaglušnu viku:

Ko kiša na nju sasule se kletve,
A svijet ne zna plodove te sjetve,
Sv'jet ne zna da je njena žrtva sveta -

Tek poslije čuše: plemkinja je htjela
Nagošću svoga jasminskoga t'jela
Zaodjet golog oguljenog kmeta...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net