Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Jeanne D' Arc

 

I žena vatren heroj biti znaše,
I ženska desnica može čelik biti,
I žensko srce smjelost imade,
Slobodu svoga naroda da štiti,

Kad dušmanske joj legije zapr'jete -
I Jeanne D' Arc jedna kći Evina b'ješe,
Što gorila je plamom vatre svete,
U njenoj ruci handžar se blistaše

Francuski narod s njom poput vala
Na branik svoje otadžbine dig'o,
Da strese ropski sa vrata joj igo:

Ona je simbol narodne ideje
I njene krvi svaka kaplja mala
Izvor je jedne slavne epopeje...

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net