Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Helena

 

O njoj je svuda širila se priča
Preko zemalja i dalekih mora -
Sred kolibica i mramornih dvora
Slavljahu čare junonskog joj bića.

Pa zar je čudo što Parisa mlada
Dovede čežnja pred kapije njene?...
Ta same oči lijepe Helene
Više su vrijedile od trojanskog grada.

I nju je junak ko idola sveta
Prenio preko Egejevih vala;
Al cijela na to digla se Helada...

Na žrtvenik je ljepoti joj pala
Bezbrojna žrtva: devet punih ljeta
Krvca je tekla podno Troje-grada.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net