Ćatić, Musa Ćazim


 

 

Hansa

 

Njena je pjesma sjenata oaza,
Gdje međ' paomam sto izvora vrije,
Umornog putnika kad nanese staza
Da odmor nađe i da zulal pije.

I tad da baci mutne oči svoje
Pustinjom pješčanom dalekome kraju,
Gdje no života beduinskog boje
U svjema svojim nuancema sjaju...

Hansu je rodio čador i sahara
Kraj pustog druma hitrih dromedara -
A hranila je granata oaza.

Njena kasida oblačak je kiše,
Što blagoslovom i mirisom diše
Vrh divljeg Nedžda i pitomog Hidžaza.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net